Magazin

Accesul necondiționat la două grupuri vaste de produse:

  • Librărie (oferte rechizite, cărți/manuale, etc.)

  • Servicii (oferte tabere, excursii, concursuri, activități extracuriculare).

  • Achiziționare produse sau servicii printr-un singur click

  • Urmărire în timp real a produselor și serviciilor comandate

LOGINCONT NOU