#SuntAmbasadorEDUS

„Tehnologia nu va înlocui niciodată profesorii buni, dar tehnologia utilizată de profesori grozavi, poate fi transformațională.”

Mariana Tiution

Facebook Linkedin WhatsApp Mail Copy Link

Mariana Tiution, Satu Mare

Mariana Tiution, pe parcursul celor 30 de ani de activitate la catedră a demonstrat o pasiune constantă pentru învățământ, adaptându-se în permanență la noile cerințe educaționale și tehnologice. În calitate de formator ARACIP, a contribuit semnificativ la îmbunătățirea calității educației în România, asigurând implementarea și respectarea standardelor naționale în unitățile de învățământ. A jucat un rol esențial în mentorarea și dezvoltarea profesională a altor cadre didactice, oferind suport și ghidare pentru implementarea celor mai bune practici educaționale. Contribuția sa a fost esențială în crearea unui mediu educațional sigur și stimulativ pentru elevi.
Are experiență în derularea proiectelor europene, aducând astfel în școală fonduri și resurse importante pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și pentru îmbunătățirea calității actului educativ. Datorită inițiativelor și dedicării sale, mulți elevi și cadre didactice au avut oportunitatea de a beneficia de formări, schimburi de experiență și parteneriate internaționale.

Experiență și realizări

Profesor pentru învățământul primar (1994 - prezent)

• Educarea și dezvoltarea elevilor din clasele primare, utilizând metode pedagogice inovative și adaptate nevoilor individuale ale fiecărui copil;
• Implementarea și coordonarea activităților extracurriculare, menite să stimuleze creativitatea și dezvoltarea personală a elevilor;
• Colaborarea cu părinții și comunitatea pentru a asigura un mediu educațional susținător și incluziv.

Formator ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), (2011 - prezent)

• Dezvoltarea și implementarea programelor de formare pentru cadrele didactice, cu scopul de a îmbunătăți calitatea procesului educațional;
• Evaluarea și acreditarea unităților de învățământ preuniversitar conform standardelor ARACIP;
• Realizarea de sesiuni de training și workshop-uri pentru dezvoltarea profesională continuă a profesorilor.

Director adjunct (2012 - 2021)

• Supervizarea activităților educaționale și administrative ale școlii, asigurând conformitatea cu politicile educaționale și standardele de calitate;
• Coordonarea echipei de profesori și personal administrativ, facilitând colaborarea și îmbunătățirea continuă a procesului educațional;
• Implementarea proiectelor educaționale și inițiativelor de dezvoltare școlară, inclusiv gestionarea resurselor și bugetelor.

Consultant în management la Harrison Consulting & Management SRL (2021 - prezent)

• Oferirea de consultanță strategică și operațională pentru organizații în domeniul educațional și nu numai;
• Dezvoltarea de strategii de management și planuri de îmbunătățire organizațională, adaptate specificului și nevoilor fiecărui client.

Cere o ofertă pentru cursuri

Galerie fotografii cursuri livrate

Îmcepeți transformarea digitală astăzi!

Cursurile noastre de digitalizare sunt concepute special pentru a vă îmbogăți conoștințele și a vă ajuta să includeți tehnologia în metodele de predare.