Confidențialitate

Introducere

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
EDUS a fost proiectat pentru a îndeplini cerinţele de securitate prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv Ordinul nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, pentru procesarea datelor cu caracter personal de către unităţile de învăţământ.

Ce este EDUS?

EDUS reprezintă instrumentul informatic prin care unităţile de învăţământ realizează un management şcolar eficient şi de înaltă calitate, îşi gestionează datele, generează rapoarte şi ţine la curent beneficiarii direcţi şi indirecţi ai actului de învăţământ cu privire la progresele elevilor şi cu privire la activităţile desfăşurate de către unitatea de învăţământ.

Relaţia unitate de învăţământ – EDUS – utilizator

În vederea furnizării serviciilor noastre, EDUS gestionează datele cu caracter personal introduse de către reprezentaţii unităţilor de învăţământ sau de către reprezentanţi EDUS sub instrucţiunile unităţilor de învăţământ. Datele cu caracter personal introduse în EDUS sunt colectate de către unităţile de învăţământ în vederea îndeplinirii scopului legal al acestora. S.C. Edus Platform S.R.L. asigură buna functionare a EDUS şi asigură locul stocării datelor. În privinţa stocării datelor în EDUS, S.C. Edus Platform S.R.L..funcţionează conform instrucţiunilor furnizate de către unitatea de învăţământ ce a contractat serviciile EDUS şi ia măsuri de securizare a acestora prin sisteme proprii şi prin sisteme aparţinând furnizorilor săi.
În raport cu utilizatorii săi, EDUS permite acestora introducerea, modificarea si vizualizarea datelor, transmiterea de conţinut, generarea de rapoarte sau primirea de notificări. Accesul la date şi conţinut se face în funcţie de restricţiile de acces şi de modificare a datelor pe categorii de utilizatori înregistraţi.

Care sunt categoriile de utilizatori înregistraţi şi ce drepturi au fiecare în parte?

 Părinţii reprezinta prima categorie de utilizatori ai EDUS.Parintii au dreptul de a vizualiza notele si absentele obtinute de propriul copil si la statisticile reprezentate grafic, rezultate din acestea, la sistemul de mesagerie Edus, la canalul de recepţionare a anunturilor, sondajelor din mediul educaţional din care copilul face parte.
 Cadrele didactice reprezinta a doua categorie de utilizatori cu acces la EDUS. Acestia au dreptul de a introduce note si absente la clasele la care predau si la materiile pe care le predau si dreptul de vizualizare a notelor şi absenţelor pe care le-au acordat, a orarelor claselor la care predau, a propriului orar si la sistemul de mesagerie.
 Personalul din conducerea unităţilor şcolare are dreptul de vizualizare/adaugare/modificare sau stergere a tuturor informatiilor care tin de primele doua categorii de utilizatori, cu exceptia continutului anunturilor, mesajelor si sondajelor transmise prin intermediul EDUS.
 Personalul de secretariat al unităţilor şcolare are dreptul de vizualizare/adaugare/modificare sau stergere a tuturor informatiilor care tin de primele doua categorii de utilizatori, cu exceptia continutului anunturilor, mesajelor si sondajelor transmise prin intermediul EDUS.

Ce informaţii sunt stocate de EDUS şi cum sunt colectate?

Prima categorie de date este reprezentată de informaţiile puse la dispoziţie de către dumneavoastră unităţii de învăţământ, în vederea îndeplinirii de către aceasta a activităţii prevăzute de legislaţia aplicabilă învăţământului din România. Astfel, datele din evidenţele unităţii de învăţământ sunt introduse de către reprezentanţii acesteia sau de către reprezentanţi EDUS care funcţionează sub instrucţiunile unităţii de învăţământ, în baza de date EDUS. Prelucrarea acestor date in EDUS asigura un management eficient şi transparent al informaţiilor. Scopul utilizării EDUS ca sistem informatic de management educaţional este aşadar eficientizarea derulării activităţilor impuse prin lege unităţii de învăţământ precum şi crearea unei transparenţe, în special faţă de elevi şi părinţii acestora. Totodată, părinţii şi elevii, precum şi celelalte categorii de utilizatori înregistraţi, vor avea posibilitatea de a verifica corectitudinea informaţiilor deţinute de unitatea de învăţământ şi vor putea semnala eventualele erori pentru ca acestea să fie îndreptate într-un timp foarte scurt şi fără să apară consecinţe negative. Din această categorie pot face parte următoarele date personale: nume, prenume, adresa de domiciliu, CNP, serie si numar al BI/CI, numar de telefon, adresa de e-mail, etc.
A doua categorie de date este reprezentată de informaţiile adăugate de către reprezentatii unitatii de invatamant sau de catre reprezentatii EDUS sub instrucţiunile unităţii de învăţământ. Acestia pot interveni asupra datelor operate in aplicatie, in funcţie de drepturile de acces şi modificare stabilite. În această categorie de date se incadreaza informatii de tipul: note, absenţe, orare, materii predate, componenţă clase, date de contact şi date personale. Tot în această categorie se incadreaza şi mesajele transmise de utilizatori. S.C. Edus Platform S.R.L. nu are acces şi nu intervine asupra conţinutului publicat de către utilizatori.
A treia categorie de informaţii stocate de EDUS consta in log-urile de creare, adăugare, modificăre şi ştergere operate de catre utilizatori. Această categorie de informaţii este necesară în cazul în care apar indoieli cu privire la operaţiunile prezentate mai sus şi pentru a se identifica contul care le-a operat. Log-urile sunt create automat de sistem în momentul în care sunt efectuate operaţiunile.
Cookie-uri. Acestea reprezintă fişiere cu un conţinut redus de date ce deseori include un identificator unic care este transmis către browser-ul calculatorului, tabletei sau telefonului de catre EDUS şi este stocat în memoria acestora. Utilizarea cookie-urilor trebuie sa fie permisă de browser-ul dispozitivelor dumneavoastră pentru a vă putea loga în EDUS. Utilizarea cookie-urilor de EDUS este necesara in vederea sporirii măsurilor de securitate.

Cum sunt folosite datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră sunt folosite în activitatea zilnică a unităţii de învăţământ în condiţii de securitate si confidenţialitate, luându-se măsuri de siguranţă pentru a se restrânge posibilitatea de aparitie a unor situaţii neplăcute.
De asemenea, oricand va puteţi accesa contul pentru a vă asigura că datele operate sunt corecte şi de asemeni, puteţi notifica erorile sau modificările care survin pe parcurs. Numarul persoanelor care pot interveni asupra datelor dumneavoastră sunt in numar foarte limitat, si este influentat in mod direct de drepturile de acces şi de modificare, prezentate mai sus.
Datele dumneavoastră vor putea fi transmise în scop de raportare, de către unitatea de învăţământ, organelor ierarhic superioare acesteia. Totodată, datele dumneavoastră vor mai putea fi transmise către instituţiile statului care, în baza legii, au dreptul să solicite astfel de informaţii.
Utilizarea datelor dumneavoastră în alte scopuri se va face strict cu acordul dumneavoastră.
Transmiterea datelor către alte entităţi decât cele menţionate este interzis, afară de cazul în care v-aţi exprimat consimţământul în acest sens.

Unde sunt stocate datele dumneavoastră?

Datele sunt stocate pe un server extern situat pe teritoriul Uniunii Europene. Motivele pentru care am adoptat aceasta soluţie , sunt legate de nivelul de securitate mai ridicat pe care îl poate asigura serverul.

Drepturile dumneavoastră privind informaţiile personale:

Drepturi de care beneficiaţi pot fi gasite în Legea 677/2001. Totodată, trebuie să ştiţi că unitatea de învăţământ procesează datele dumneavoastă în temeiul legii şi în vederea realizării activităţilor sale. În ceea ce priveşte procesarea datelor prin intermediul EDUS, aceasta se realizează sub instrucţiunile unităţii de învăţământ şi în condiţii de confidenţialitate astfel cum sunt prevăzute în contractul incheiat cu aceasta.

Cum sunt securizate informaţiile?

Printre măsurile de securitate a informaţiilor menţionăm:

• Filtrarea datelor de intrare;
• Limitarea accesului la EDUS în funcţie de rol;
• Limitarea accesului la baza de date EDUS. Accesul la baza de date se face doar pe serverele web ale EDUS;
• Serverele de stocare a informaţiei se află într-un data center profesional, monitorizat 24 de ore din 24;
• Comunicare criptată;
• Backup zilnic la baza de date;
• Fiecare utilizator are propriul nume de utilizator şi parolă;
• Utilizatorul are posibilitatea de a-si modifica parola la intervale de timp determinate sau nedeterminate, in functie de optiunea acestuia;
• Introducerea parolei în mod greşit de 5 ori consecutiv, va avea ca efect refuzul automat al sistemului de a mai introduce parola pentru o perioadă de 30 minute;
• Accesul la datele dumneavoastră este limitat, singurii utilizatori cu drepturi de vizualizare, modificare sau stergere constand (beneficiarul direct, reprezentanţi ai unităţii de învăţământ anume desemnaţiîn acest scop precum şi un număr restrâns de reprezentanţi EDUS ce vor acţiona conform instrucţiunilor unităţii de învăţământ).

Modificare politicilor de confidenţialitate

Prezentele politici de confidenţialitate pot fi modificate oricând însă fără a aduce atingere sau a restrânge drepturile dumneavoastră garantate de lege. Totodată, în cazul în care apar modificări ce necesită consimţământul dumneavoastră veţi fi contactaţi în acest scop. Vă recomandăm verificarea periodica a politicilor de confidenţialitate.