Termeni și Condiții

1. Despre termeni şi condiţii

Termenii şi condiţiile (T&C) prevăd regulile generale de utilizare a site-ului edus.ro şi a aplicaţiei EDUS, cunoscute mai departe sub denumirea de EDUS. T&C reprezintă un acord încheiat între orice persoană (denumită în continuare utilizator) care vizitează ori accesează EDUS sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv funcţiile EDUS (denumite în continuare “servicii”) şi S.C. Edus Platform S.R.L., în calitatea sa de proprietar şi administrator al EDUS şi de furnizor al serviciului. Acest acord stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa EDUS ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul EDUS. Prin accesarea EDUS şi utilizarea funcţionalităţilor sale, dumneavoastră sunteţi de acord şi acceptaţi în întregime şi necondiţionat T&C. Totodată, utilizând anumite funcţii/servicii puse la dispoziţie de EDUS va trebui să respectaţi şi orice reguli sau linii directoare aplicabile acelor funcţii/servicii care fie sunt incorporate în T&C fie sunt menţionate în secţiunile corespunzătoare din cadrul EDUS. În cazul în care nu sunteţi de acord cu T&C vă rugăm să nu utilizaţi EDUS şi să părăsiţi acest site de îndată.

2. Definiţii

Conţinut: orice document ce apare pe EDUS precum şi fragmente/porţiuni ale acestor documente, indiferent sub ce formă se regăsesc: text, grafică, sunet, imagine, film, programe etc. Utilizator: orice persoană care accesează EDUS pentru orice motiv Unitate de învăţământ: instituţia de învăţământ ce a contractat serviciile EDUS Părinte – părintele/tutorele unui elev înmatriculat în cadrul unei unităţi de învăţământ ce a contractat serviciile EDUS Elev – persoană înmatriculată în cadrul unei unităţi de învăţământ ce a contractat serviciile EDUS Termeni şi condiţii suplimentare – reguli speciale de utilizare a anumitor servicii ce se regăsesc distinct de T&C

3. Obiectul serviciilor furnizate prin intermediul EDUS

Prin intermediul EDUS sunt puse la dispoziţie unităţilor de învăţământ ce contractează aceste servicii instrumente de management informatic prin care acestea îşi pot gestiona datele şi cu ajutorul cărora pot stabili o comunicare eficientă şi în timp real cu părinţii elevilor. Totodată prin intermediul EDUS părinţii beneficiază de acces la datele privind situaţia şcolară elaborată de către unitatea de învăţământ precum şi la alte informaţii puse la dispoziţie de către aceasta. În funcţie de abonamentul pe care l-a optat unitatea de învăţământ părinţii pot beneficia şi de notificări prin SMS.

4. Situaţia şcolară a elevilor

EDUS este o unealtă pusă la dispoziţia unităţii de învăţământ prin care, printre altele, aceasta gestionează situaţiile şcolare a elevilor. Introducerea datelor sau publicarea de conţinut de către unitatea de învăţământ în EDUS se face pe răspunderea acesteia şi în timpii stabiliţi de către aceasta.

5. Contul EDUS şi categoriile de utilizatori înregistraţi

În vederea utilizării serviciilor puse la dispoziţie prin intermediul EDUS este necesar un cont de utilizator înregistrat EDUS. Prin contractarea serviciilor EDUS de către unitatea de învăţământ deveniţi automat una din următoarele categorii de utilizatori: • Secretarul sau Directorul unităţii de învăţământ cu drepturi de vizualizare, creare, adăugare, modificare şi ştergere a informatiilor; • Cadru didactic din unitatea de învăţământ cu drepturi de vizualizare, adăugare şi modificare de informaţii; • Părinte cu drept de vizualizare a informaţiilor; • Elev cu drept de vizualizare a informatiilor.

6. Utilizarea serviciilor puse la dispoziţie prin intermediul EDUS

Utilizarea serviciilor de către utilizatori se va face cu respectarea T&C, precum şi a termenilor şi condiţiilor suplimentare. Utilizarea serviciilor EDUS nu vă oferă nici un drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi. Utilizatorii EDUS beneficiază doar de serviciile de informare şi de management şcolar informatic puse la dispoziţie prin intermediul EDUS. În ceea ce priveşte datele încărcate în EDUS (note, absenţe etc.), acestea sunt proprietatea unităţii de învăţământ care a achiziţionat serviciile EDUS. Nu aveţi dreptul să utilizaţi serviciile EDUS decât dacă unitatea de învăţământ a contractat asemenea servicii. Serviciile furnizate prin intermediul EDUS afişează anumite date care nu aparţin S.C. Edus Platform S.R.L. în calitatea sa de proprietar şi administrator al EDUS. Responsabilitatea pentru acele date revine exclusiv entităţii care le pune la dispoziţie şi anume unitatea de învăţământ. Prin intermediul serviciilor furnizate de EDUS vi se vor transmite anunţuri, mesaje administrative şi alte informaţii. Puteţi renunţa la unele dintre aceste comunicări, prin bifarea/debifarea acestora din Setările contului dumneavoastră EDUS.

7. Conţinutul publicat de utilizatori

Utilizând unele din serviciile furnizate de EDUS puteţi publica şi transmite conţinut. Cu privire la acest conţinut S.C. Edus Platform S.R.L. nu are niciun tip de răspundere. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru informaţiile pe care le distribuie, pentru valabilitatea acestora, pentru faptul că acestea nu aduc atingere moralei, ordinii publice ori legislaţiei aplicabile. Totodată utilizatorii se vor asigura că deţin drepturile necesare asupra transmiterii informaţiei, precum şi asupra informaţiei în sine, S.C. Edus Platform S.R.L. nefiind responsabilă de utilizarea fără drept a conţinutului publicat de către utilizatori.

8. Drepturi asupra EDUS şi a conţinutului regăsit în EDUS

Toate drepturile de proprietate şi administrare a EDUS precum şi drepturile de proprietate intelectuală aparţin strict S.C. Edus Platform S.R.L. Utilizatorii au doar drepturile ce decurg din serviciile furnizate către aceştia prin intermediul EDUS. Toate drepturile de copyright, trade mark, drepturi de design, patente sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) referitoare la conţinutul EDUS aparţin exclusiv S.C. Edus Platform S.R.L., furnizorilor săi şi/sau terţilor. Nicio prevedere din T&C nu acordă utilizatorilor un drept sau o licenţă de a folosi orice trade mark, drept de design, drept de proprietate intelectuală sau copyright deţinut sau controlat de S.C. Edus Platform S.R.L. sau de către un terţ decât dacă acest lucru este expres prevăzut de T&C. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să modificaţi, să distribuiţi, să vindeţi sau să închiriaţi nicio parte a serviciilor furnizate prin intermediul EDUS sau a programelor software incluse în EDUS. Nu aveţi dreptul să refaceţi, să extrageţi sau să încercaţi să extrageţi sau să încercaţi să refaceţi codul sursă al respectivului program software. Utilizatorii sunt proprietarii datelor introduse în EDUS sau a conţinutului publicat pe EDUS de către aceştia. Utilizatorii pot folosi conţinutul EDUS exclusiv în scopuri educationale. Utilizatorilor le este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată a conţinutului EDUS în alte scopuri. S.C. Edus Platform S.R.L. şi fiecare utilizator (pentru conţinutul al cărui autor este) pot exploata în mod indirect în scopuri comerciale conţinutul EDUS. Pentru a asigura respectarea legalităţii în domeniu, în cazul în care un utilizator constată o încălcare a drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi, acesta va trimite un mesaj la adresa [email protected] sau pe numarul de fax 031 005 0107, mesaj care, în măsura posibilităţilor utilizatorului, va conţine următoarele elemente: identificarea materialului de pe EDUS care a încălcat sau a devenit subiectul încălcării drepturilor de autor; identificarea originalului; adresa, numărul de telefon şi adresa de poştă electronică a părţii vătămate; o declaraţie prin care partea vătămata se arată a fi de bună-credinţă în ceea ce priveşte folosirea neautorizată a materialului; o declaraţie in care sa fie prevazut faptul ca informaţiile din mesaj privitoare la încalcarea drepturilor de autor corespund realităţii, iar partea vătămată este autorizată să acţioneze în numele titularului drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi pretinse a fi încălcate; o semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acţioneze în numele celui care posedă drepturile de autor în scopul înregistrării mesajului. S.C. Edus Platform S.R.L. garantează confidenţialitea informaţiilor transmise potrivit prezentului paragraf, în limitele prevederilor legale. S.C. Edus Platform S.R.L. îşi rezervă dreptul de a bloca accesul la conţinutul asupra căruia a primit o notificare de încălcare a unui drept al unei terţe părţi şi de a bloca accesul la conţinutul întregului site pentru un utilizator despre care a fost notificat legal că ar fi încălcat drepturile intelectuale ale unui terţ.

9. Securitate

S.C. Edus Platform S.R.L. nu poate controla şi nu oferă niciun fel de garanţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin EDUS, prin Internet sau prin serviciile furnizate. Totodată S.C. Edus Platform S.R.L. va lua măsuri pentru a menţine securitatea informaţiilor însă nu poate garanta că informaţia pe care utilizatorul o primeşte sau o transmite va fi permanent în siguranţă şi la adăpost de orice tip de atac informatic.

10. Protecţia datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal precum şi alte informaţii personale sunt administrate în conformitate cu Politicile de Confidenţialitate ce fac parte integrantă cu T&C.

11. Limitarea răspunderii

Utilizatorii înregistraţi (unitatea de învăţământ, părinţii, elevii) sunt unicii răspunzători pentru corectitudinea datelor furnizate, a celor încărcate şi a conţinutului publicat în EDUS. Utilizatorul acceptă că S.C. Edus Platform S.R.L. nu va fi ţinut responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte rezultate din date introduse incorect sau omise, date introduse întârziat, date introduse necorespunzător, erori ce nu au fost notificate în timp util. S.C. Edus Platform S.R.L. nu este responsabilă şi nu va fi deci răspunzătoare de corectitudinea, utilitatea sau disponibilitatea oricărei informaţii transmisă sau făcută disponibilă prin intermediul EDUS şi nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru orice eroare sau omisiune din acea informaţie. S.C. Edus Platform S.R.L. nu este răspunzătoare pentru eventualele daunele rezultate din utilizarea EDUS. S.C. Edus Platform S.R.L. nu garantează că toate serviciile puse la dispoziţie prin intermediul EDUS vor fi mereu disponibile ori că acestea vor fi furnizate fără întrerupere, la timp, în deplină siguranţă sau fără bug-uri, viruşi, erori sau omisiuni. S.C. Edus Platform S.R.L. sau furnizorii săi nu vor fi în nici un caz responsabili pentru nicio daună care nu poate fi prevăzută în mod rezonabil sau pentru cazurile de forţă majoră. S.C. Edus Platform S.R.L. îşi rezervă dreptul de a suspenda serviciile sau accesul la EDUS pentru perioade scurte de timp în vederea îmbunătăţirii EDUS, repararea unor erori, adăugarea de noi opţiuni sau servicii precum şi în alte cazuri în care este necesară inactivitatea temporară a EDUS. S.C. Edus Platform S.R.L. nu răspunde de momentele de nefuncţionare sau de funcţionarea defectuoasă a EDUS, dacă acestea s-au datorat exclusiv serverului care îl găzduiesc sau unor factori externi ce fac ca acesta să nu fie funcţional.

12. Articole publicitare

S.C. Edus Platform S.R.L. îşi rezervă dreptul de a include în cadrul site-ului edus.ro articole cu caracter publicitar aparţinând acesteia sau a terţelor părţi. Accesarea materialelor cu caracter publicitar se va face pe răspunderea utilizatorilor.

13. Modificări ale serviciilor

În vederea îmbunătăţirii serviciilor prestate prin intermediul EDUS, S.C. Edus Platform S.R.L. poate modifica sau elimina anumite funcţionalităţi fără a fi necesară o notificare prealabilă.

14. Modificarea T&C

S.C. Edus Platform S.R.L. va putea modifica unilateral oricând clauzele T&C fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo formalitate faţă de utilizatori. În acest sens, utilizatorii vor consulta periodic T&C şi se vor conforma acestuia. Modificările nu se aplică retroactiv însă se aplică prin simpla utilizare sau accesare a EDUS şi reprezintă o acceptare deplină şi necondiţionată a oricărui utilizator. Dacă utilizatorii nu sunt de acord cu modificările T&C atunci aceştia au obligaţia de a părăsi de îndată EDUS.

15. Alte clauze

În cazul unor diferenţe între T&C şi Termenii şi Condiţiile suplimentare, se vor aplica cu prioritate Termenii şi Condiţiile suplimentare. Neaplicarea unora din clauzele T&C nu afectează aplicabilitatea celorlalte clauze.

16. Sancţiuni

Nerespectarea prevederilor T&C sau a legislaţiei în vigoare, crearea unui prejudiciu direct sau indirect pentru S.C. Edus Platform S.R.L. prin folosirea necorespunzătoare a EDUS, prin încălcarea drepturilor sale intelectuale precum şi în orice caz în care un utilizator sau o altă persoană aduce un prejudiciu moral sau material aducând atingere intereselor şi drepturilor S.C. Edus Platform S.R.L., atunci aceasta din urmă are dreptul de a suspenda serviciile sau accesul la EDUS faţă de unul sau faţă de mai mulţi utilizatori şi de a solicita în instanţă despăgubiri împotriva persoanelor în culpă. Dacă clauzele T&C nu sunt respectate şi nu se iau măsuri imediate împotriva persoanelor care le încalcă nu înseamnă că S.C. Edus Platform S.R.L. renunţă la drepturile ce rezultă din clauzele încălcate sau că renunţă la dreptul de a aplica sancţiunile descrise în T&C.

17. Legea aplicabilă

Clauzele prevăzute în T&C sunt interpretate şi executate conform legilor din România.

18. Litigii

Orice litigiu se va încerca a fi stins pe cale amiabilă folosindu-se înştiinţări şi notificări. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu T&C sau cu utilizarea EDUS se va soluţiona de către instanţele competente material din România.