Infos / Educație

|

02.10.2023

Ce aduce nou legea învățământului preuniversitar în ceea ce privește managementul calității?

Facebook Linkedin

În contextul dezvoltării societății contemporane, calitatea în educație este o preocupare majoră. Managementul calității în învățământul preuniversitar reprezintă un ansamblu de strategii și acțiuni care vizează asigurarea unei educații de înaltă calitate, pregătind astfel elevii pentru provocările viitoare. 

Legea învățământului preuniversitar 198 din 4 iulie 2023  care abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, aduce câteva elemente de noutate în ceea ce privește asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar.  

Un element de noutate îl reprezintă înfiinţarea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii şi Inspecţie în Învăţământul Preuniversitar (ARACIIP), instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, prin reorganizarea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), care se desfiinţează, şi prin preluarea atribuţiilor şi personalului care îndeplineşte atribuţii de inspecţie generală şi inspecţie tematică de la inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

Asigurarea internă a calității este realizată în continuare de Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC). Aceasta colaborează cu ARACIIP, prin biroul judeţean/ Biroul Municipiului Bucureşti ARACIIP pentru inspecţie şcolară şi asigurare a calităţii.  

CEAC prin strategia elaborată își  concentrează atenția în activitatea desfășurată  pe următoarele direcţii: rezultatele învăţării, reducerea analfabetismului funcţional, reducerea absenteismului, abandonului şcolar şi părăsirii timpurii a şcolii, precum şi pe promovarea excelenţei. 

Evaluarea externă  a calității este realizată de ARACIIP prin evaluatori externi. Aceasta constă în: 

  • evaluarea capacităţii instituţionale a unităţii de învăţământ preuniversitar; 

  • evaluarea eficacităţii educaţionale a unităţii de învăţământ preuniversitar; 

  • evaluarea managementului calităţii la nivel instituţional; 

  • evaluarea calităţii programelor de studii sau de calificare oferite; 

  • evaluarea concordanţei dintre evaluarea internă şi situaţia reală; 

  • evaluarea comparativă interinstituţională a aceluiaşi tip de program de studii sau de calificare oferit de diferite unităţi de învăţământ preuniversitar.

.... continuarea articolului mai jos

Orice unitate de învăţământ preuniversitar autorizată provizoriu se supune procesului de monitorizare realizat de ARACIIP, prin birourile judeţene/biroul Municipiului Bucureşti, în vederea acreditării instituţionale, în condiţiile legii. După trei evaluări anuale consecutive încheiate cu raport favorabil, unitatea de învăţământ preuniversitar autorizată provizoriu poate solicita acreditarea. Unităţile de învăţământ acreditate pot să înfiinţeze alte specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, pe baza acordului ARACIIP. 

După obţinerea acreditării, rapoartele anuale de evaluare internă a calităţii de la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar se transmit către ARACIIP, la cererea ARACIIP sau din propria iniţiativă a unităţii. 

Evaluarea externă periodică a calităţii se poate face printr-o procedură simplificată în urma obţinerii a trei calificative de menţinere a acreditării. 


Profită acum de oferta noastră: Achiziționează Catalogul Electronic EDUS și Modulul Administrativ SCIM (Pro) și beneficiezi de acces gratuit la Modulul Didactic CEAC pe perioada contractului*.

Oferta este valabilă până pe 15 octombrie. SOLICITĂ OFERTA AICI.

Facebook Linkedin

Alte articole

Schimbări în școlile și grădinițele din România produse de noul Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP)

Începând cu data de 1 septembrie 2022 intră în vigoare noul ROFUIP, care prevede câteva schimbări importante privind organizarea  și funcționarea unităților de învățământ. Un …

Citește mai mult ➜
Cum reducem abandonul școlar?

Ne dorim pace. În primul rând. Apoi, ne dorim performanță, ne dorim prosperitate, civilizație și frumos, iar pentru ca toate acestea să se întâmple e …

Citește mai mult ➜
„S-au îmbunătățit rezultatele școlare obținute de elevi” Studiu de caz: Liceul Teoretic C-tin Angelescu Ianca din Brăila

„Calitatea vieţii depinde de calitatea educaţiei din şcoală” mărturisește domnul Director - Prof. Dragomir Emil Ștefănuț, cel care se află în fruntea conducerii Liceului Teoretic …

Citește mai mult ➜